Nieuwe fase voor KIK-V: twee adviseurs versterken het implementatieteam

Mede door de inzet van circa veertig koplopers* is KIK-V uitgegroeid tot een robuust programma waarmee zorgaanbieders efficiënt gegevens kunnen uitwisselen en meer inzicht krijgen in hun data. Om het programma uit te rollen onder alle verpleeghuizen in Nederland, zijn Annemiek Nelissen en Jos van Doorn recentelijk als nieuwe adviseurs toegetreden tot het implementatieteam. 

Vergroot afbeelding Foto van de twee nieuwe implementatieadviseurs Jos en Annemiek
Beeld: ©KIK-V

Grootschalige uitrol

Nu verschillende uitwisselprofielen gereed zijn en veel bevindingen uit de aanloopperiode zijn verwerkt, is de tijd rijp voor grootschalige uitrol van KIK-V onder alle verpleeghuisorganisaties in Nederland. Het implementatieteam is daarom uitgebreid met twee ervaren adviseurs die verpleeghuisorganisaties gaan helpen bij de implementatie van KIK-V.

Eenvoudig advies

Annemiek Nelissen is een van de nieuwe adviseurs. In haar vorige functie als product owner bij een zorgverzekeraar, werd ze ondergedompeld in wereld van IT. “Veel mensen vinden IT erg imponerend en ingewikkeld. En om die reden zullen veel zorgaanbieders KIK-V nog niet de hoogste prioriteit hebben gegeven. Maar die aarzeling is onterecht: de KIK-V processen en technieken zijn heel begrijpelijk en helder uit te leggen, aan iedereen. En dat is mijn drive bij KIK-V: adviseren over de implementatie op een toegankelijke, behapbare manier.”

Dit is het moment

Ook Jos van Doorn heeft de nodige veranderervaring op het gebied van informatisering en zorgprocessen.  En net als Annemiek denkt hij dat zijn toegevoegde waarde vooral zit in het vertalen van theorie naar praktijk.  “Het is voor veel organisaties best een stap om echt datagedreven te gaan werken en KIK-V te omarmen. Maar met de begeleiding die wij als implementatieadviseurs kunnen bieden, is het te overzien. Voor aarzelende zorgaanbieders is het nu een goed moment om in te stappen.”

Jos doelt hiermee op de support van het team die nu ruim beschikbaar is. Huidige en nieuwe deelnemers van KIK-V kunnen op dit moment profiteren van adviezen van de implementatieadviseurs.   

Actief benaderen

Met alle ervaringen die in de afgelopen jaren binnen KIK-V zijn opgedaan, zijn goed passende implementatieproducten en een doeltreffende werkwijze ontwikkeld. Het implementatieteam kan hiermee een grote groep zorgaanbieders adviseren en begeleiden. En dat is nodig, want ontwikkelingen als het Integraal Zorgakkoord en de nieuwe wet op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) vragen steeds vaker om KIK-V-achtige oplossingen. 

Met Annemiek en Jos bestaat het implementatieteam nu uit vijf personen. De overige teamleden hebben een achtergrond in de zorg of in bestuurlijke omgevingen. Door deze complementaire achtergronden beschikt het team over brede kennis en ervaring om zorgaanbieders bij te staan.  Het team zal in de komende periode actief contact zoeken met zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties om hun interesse voor KIK-V te peilen en hen te adviseren. 

Wil je meer weten over deelname aan KIK-V? Neem gerust contact op met het implementatieteam via implementatiekikv@zinl.nl

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg