KIK-starter in productie

Het aanleveren van de indicatoren verpleeghuiszorg t.b.v. de openbare database (ODB) die het Zorginstituut publiceert kan vanaf nu via de KIK-starter. De eerste aanbieder heeft inmiddels op deze manier de personeelsindicatoren voor de ODB aangeleverd!

KIK-starter in productie

In april 2024 is de KIK-starter in productie gegaan. Hiermee is een volgende grote stap in het geautomatiseerd uitwisselen van kwaliteitsgegevens in de verpleeghuiszorg gezet. Voor zorgaanbieders die een datastation* hebben geïmplementeerd betekent dit dat zij naast het geautomatiseerd berekenen van indicatoren, deze gegevens nu ook geautomatiseerd kunnen aanleveren volgens de KIK-V werkwijze. Tot nog toe werd hier alleen mee getest. Ook de zorgkantoren zijn technisch klaar om de KIK-starter te gaan gebruiken en kunnen de uitwisseling nu in de praktijk toepassen. 

Wil je meedoen met aanleveren via KIK-V? Dat kan. Zorgaanbieders die dit samen met hun zorgkantoor willen uitproberen, worden uitgenodigd zich aan te melden bij hun zorgkantoor. 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) houden dit jaar pilots om gegevens te gaan uitwisselen via de KIK-starter.

Wat is de KIK-starter?

Met de KIK-starter is het mogelijk om gegevens tussen datastations en ketenpartijen uit te wisselen. Gebruikt een aanbieder een datastation, dan bevraagt de KIK-starter dit datastation. De ketenpartij krijgt een melding als de aanbieder het antwoord retour heeft gestuurd. Deze partij kan zelf bepalen op welke manier en in welk format de gegevens uit de KIK-starter ontsloten worden. In onderstaand filmpje leggen we uit hoe de KIK-starter werkt. 

Aan de slag

Wil je weten hoe jouw organisatie automatisch kwaliteitsgegevens via een datastation kan aanleveren en wat daar voor nodig is? Meer informatie is te vinden via  webpagina ondersteuning voor zorgaanbieders Of neem contact op met infokikv@zinl.nl om de mogelijkheden voor implementatie in jouw organisatie te onderzoeken.

Bekijk de demo video van de KIK-starter hieronder