Kennisdelen en netwerken op bomvolle KIK-V bijeenkomst

Toelichten wat KIK-V is en zoveel mogelijk vragen beantwoorden: dat was de insteek van de bijeenkomst ‘Doe mee met KIK-V’. De bijeenkomst vond plaats op 28 mei in het monumentale stadsklooster De Mariënhof in Amersfoort. Ruim 120 deelnemers kwamen samen om kennis op te doen en ervaringen te delen, en dat leverde positieve reacties op.

Terugkoppeling live bijeenkomst voor zorgaanbieders 28 mei

De middag begon met een inspirerende dialoog tussen Suzan Orlebeke, Manager Langdurige Zorg bij VWS, en Monique Verheij, Teammanager Incidententoezicht Verpleging en Verzorging bij IGJ. Voor beide organisaties zijn lastenverlichting en het hergebruik van data de grote pluspunten van KIK-V. Suzan Orlebeke verwees ook naar de recent gepubliceerde visie van VWS op informatiehuishouding. In deze visie staat, expliciet dat data met minimale lasten voor de aanbieder beschikbaar moeten zijn voor secundair gebruik; en juist dit hergebruik is een van de beginselen van KIK-V.

Deelsessies

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit deelsessies waarin Attent Zorg en Behandeling, Zorggroep Apeldoorn, Zorggroep Sint Maarten en de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek hun ervaringen met de implementatie van KIK-V uitdiepten. De partijen gingen uitgebreid in op de implementatie van KIK-V bij hen in de organisatie, wat hier voor nodig was en wat dit op heeft geleverd. Daarnaast werd ingezoomd op onderwerpen zoals de KIK-scan voor inzicht in de technische data van de zorgaanbieder, de pilot voor de implementatie van de financiële gegevensset en het federatieve netwerk voor primair en secundair datagebruik in de Achterhoek.

Uitwisselprofielen

Margerethe Neijssel, Senior Adviseur bij KIK-V, sloot de middag af met een overzicht van de gepubliceerde uitwisselprofielen, de uitwisselprofielen die wel gepubliceerd maar nog niet geïmplementeerd zijn, en de profielen die in ontwikkeling zijn.

Levendige informatiemarkt

Tegelijkertijd vond de hele middag de informatiemarkt plaats waar alle betrokken DaaS-leveranciers hun services toelichtten en de recente ontwikkelingen werden besproken. Er was hiermee alle ruimte om kennis uit te wisselen.

Heldere stappen

Yolanda Fisser, Informatiemanager bij Woonzorg Haaglanden, is een van de enthousiaste deelnemers van de KIK-V bijeenkomst. Ze kijkt tevreden terug.

“Bij aanvang hoopte ik vooral op helderheid over wat KIK-V voor onze organisatie kan betekenen, want we willen graag meedoen. Voor mij is het nu duidelijk welke stappen we kunnen gaan zetten.”

Wil je meer weten over KIK-V of toekomstige bijeenkomsten? Neem contact met ons op via infoKIKV@zinl.nl. We hopen je bij een volgende gelegenheid te mogen verwelkomen!