Bevindingendocument nulmeting KIK-V

Tussen maart en december 2019 hebben medewerkers van KIK-V gesprekken gevoerd met 24 zorgaanbieders in de verpleeghuissector. Het doel van deze ‘nulmeting’ is inzicht te krijgen in de huidige werkwijzen van verpleeghuizen rond het aanleveren van kwaliteitsinformatie. Dit document bevat een bundeling van de bevindingen uit dit onderzoek.

Gesprekken nulmeting

In de gesprekken met de zorgaanbieders is onder meer gesproken over de aanlevering van gegevens in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording en het eigen jaarlijkse kwaliteitsverslag van de zorgaanbieders. Ook onderwerp van gesprek waren het aanleveren van informatie over wachtlijsten, van gegevens over de zorgaanbieder aan websites als Zorgkaart Nederland en incidentele verzoeken om informatie van partijen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is besproken hoeveel tijd de zorgaanbieders kwijt zijn met de aanleveringen en hoe zorgaanbieders omgaan met de informatie-uitvragen van de diverse uitvragende ketenpartijen.

Aanbevelingen

In het ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’ staan - naast een weerslag van de nulmeting - ook de aanbevelingen die zorgaanbieders en andere ketenpartijen hebben opgesteld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in december vorig jaar. Deze informatie kan KIK-V gebruiken om samen met de deelnemende ketenpartijen een afsprakenset op te stellen waarmee de informatie-uitwisseling rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeterd gaat worden.