Samenvatting Bevindingendocument nulmeting KIK-V

Dit is een samenvatting van het ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V. Deze bevindingen zijn de uitkomsten van gesprekken die KIK-V-medewerkers tussen maart en december 2019 hebben gevoerd met 24 zorgaanbieders in de verpleeghuissector. Het doel van deze ‘nulmeting’ is inzicht te krijgen in de huidige werkwijze van verpleeghuizen rond het aanleveren van kwaliteitsinformatie.