Is KIK-V verplicht?

Landelijke ketenpartijen hebben het convenant getekend en gaan volgens afgesproken schema steeds meer uitvragen baseren op alleen de al aanwezige gegevens. Van aanbieders wordt verwacht dat zij onderbouwd en consequent indicatoren berekenen op basis van bepaalde gegevens, zoals beschreven in de uitwisselprofielen. KIK-V is opgenomen in het WOZO akkoord en op basis daarvan ook in de inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars.

Waarom het dan toch doen? 
KIK-V gaat in de kern over datagedreven werken. Veel organisaties beginnen daar nu mee, omdat dit het leer- en verbetervermogen versterkt en organisaties minder kwetsbaar maakt. KIK-V biedt nu volop ondersteuning om hiermee te beginnen. Dit biedt voordelen voor de eigen ambities rond datagedreven werken en optimaliseert het hergebruik van gegevens. De aanlevering ODB voor 2021 kan dan op deze wijze plaatsvinden.