Wat is de impact van werken volgens de afsprakenset KIK-V op mijn organisatie?

Doordat ketenpartijen samen afspraken maken over de onderlinge informatievoorziening zal de impact vooral te maken hebben met de vastlegging en ontsluiting van gegevens in de organisatie. De afspraken hebben onder andere betrekking op:

  • de definities van de gegevens in processen;
  • het vastleggen van gegevens in systemen;
  • de uitwisselbaarheid van gegevens tussen verschillende systemen;
  • de applicaties en infrastructuur die het uitwisselen mogelijk maken.

Voor zorgaanbieders betekent dit dat afspraken en werkprocessen binnen de organisatie wellicht aangepast moeten worden aan de ketenafspraken. De impact verschilt per organisatie want het is afhankelijk van de inrichting van softwaresystemen en werkprocessen. In welke mate zorgaanbieders conform de afsprakenset werken, kan pas ingeschat worden na het invullen van de zelfscan en na een eerste impactanalyse. Om organisaties te helpen bij het inschatten van de impact en de verandering zelf, is er vanuit het programma KIK-V ondersteuningsaanbod. Wilt u de zelfscan ontvangen? Stuur een mail naar infokikv@zinl.nl. Zie ook de pagina Ondersteuningsaanbod voor zorgaanbieders.