Veranderingen voor ketenpartijen

De belangrijkste veranderingen zijn te verwachten in de wijze waarop data worden toegepast in jouw processen en de technische voorzieningen om data vanuit externe bronnen te ontsluiten.

Processen

Het werken met KIK-V betekent dat informatie-uitvragen aan zorgaanbieders zoveel mogelijk zijn gebaseerd op de gegevens die bij zorgaanbieders al aanwezig zijn. Bij het opstellen van nieuwe informatie-uitvragen moeten beleidsmedewerkers van landelijke ketenpartijen hier rekening mee houden. Dit kan gevolgen hebben voor de formulering van doelen en indicatoren in processen.

Datagedreven werken

KIK-V gaat in belangrijke mate over het werken met data. Wanneer zorgaanbieders de kwaliteitsgegevens volgens de afsprakenset KIK-V aanleveren aan de ketenpartijen, ontvangt de ketenpartij betrouwbare, vergelijkbare en daarmee waardevollere informatie dan die zijn voorheen ontving. Dit vergroot de mogelijkheden om deze gegevens effectief in te zetten binnen de eigen organisatie. Mogelijk vraagt dit om aanpassing van processen of analyses om het optimale uit datagedreven werken te kunnen halen.

Datamanagement

De afdeling die zich binnen jouw organisatie bezighoudt met databeheer moet de juiste technische procedures en maatregelen treffen om de herkomst, actualiteit, definitie en informatieveiligheid van de gegevens te waarborgen.

ICT

Om optimaal gebruik te maken van het concept ‘data aan de bron’ moeten alle landelijke ketenpartijen koppelingen leggen met externe bronnen. Kortom: een moderne digitale infrastructuur, waar (externe) gegevens en informatie worden beheerd en ontsloten voor de interne organisatie.

Yvette Trepels van KIK-V vertelt wat de implementatie voor ketenpartijen betekent:

“De aanbieders moeten de data uit hun operationele proces beschikbaar gaan stellen aan de vragende partijen. Maar die partijen - VWS, zorgkantoren, IGJ - moeten zelf op zoek naar data, waarvoor zij hun eigen informatiesystemen ook geschikt moeten maken. Daarnaast moeten de werkprocessen van beleidsmedewerkers bij die organisaties ook veranderen. Dat kost tijd. Om het traject goed te doorlopen kijken we wat elke ketenpartij nodig heeft. Zijn gesprekken met bestuurders nodig om bewustwording te krijgen? Is informatieanalyse nodig? Of hebben zij bepaalde middelen nodig die helpen bij ondersteuning van de implementatie? Het kan van alles zijn.”