Veranderingen in uw organisatie

Het programma KIK-V brengt voor iedereen verandering met zich mee.

Veranderingen in uw organisatie

Of u nu informatie aanlevert, gebruikt of uitvraagt: software moet mogelijk worden aangepast en processen en werkwijzen kunnen veranderen. Daar staat tegenover dat werken volgens de afspraken van KIK-V stabiliteit brengt in wat moet worden ingeregeld voor het efficiënt en effectief aanleveren van kwaliteitsinformatie. Processen rond registratie en aanlevering kunnen hierdoor beter worden geautomatiseerd.

KIK-V Het vraag en antwoordspel (nu) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Het vraag- en antwoordspel met en zonder afsprakenset

De bovenste situatieschets toont de situatie rond de informatie-uitwisseling op dit moment, zonder afsprakenset KIK-V. De onderste situatieschets toont de situatie dat de partijen afspraken maken over bijvoorbeeld definities van de aan te leveren gegevens en het moment van uitvragen en aanleveren. Zorgaanbieders ervaren minder administratieve lasten en uitvragende partijen ontvangen informatie die beter op hun vraag afgestemd is.

KIK-V Het vraag en antwoordspel (met afsprakenset) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Hebt u vragen over KIK-V? Of wilt u de zelfscan aanvragen? Ga naar onze contactpagina.