Veranderingen in jouw organisatie

Het programma KIK-V brengt voor iedereen verandering met zich mee.

Veranderingen in jouw organisatie

Of je nu informatie aanlevert, gebruikt of uitvraagt: software moet mogelijk worden aangepast en processen en werkwijzen kunnen veranderen. Daar staat tegenover dat werken volgens de afspraken van KIK-V stabiliteit brengt in wat moet worden ingeregeld voor het efficiënt en effectief aanleveren van kwaliteitsinformatie. Processen rond registratie en aanlevering kunnen hierdoor beter worden geautomatiseerd.

Vergroot afbeelding KIK-V Het vraag en antwoordspel (nu) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Het vraag- en antwoordspel met en zonder afsprakenset

De bovenste situatieschets toont de situatie rond de informatie-uitwisseling op dit moment, zonder afsprakenset KIK-V. De onderste situatieschets toont de situatie dat de partijen afspraken maken over bijvoorbeeld definities van de aan te leveren gegevens en het moment van uitvragen en aanleveren. Zorgaanbieders ervaren minder administratieve lasten en uitvragende partijen ontvangen informatie die beter op hun vraag afgestemd is.

Vergroot afbeelding KIK-V Het vraag en antwoordspel (met afsprakenset) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon
De afbeelding laat het vraag en antwoordspel zien. De informatie-vragende partij stelt gevalideerde en eenduidig te beantwoorden vragen. Zoals van tevoren overeengekomen in het betreffende uitwisselprofiel. De zorgaanbieder verzamelt de benodigde informatie en stuurt gevalideerde en genormaliseerde antwoorden in de vorm van een gegevensset terug naar de informatie-vragende partij.

Heb je vragen over KIK-V? Of wil je de zelfscan aanvragen? Ga naar onze contactpagina.