Veranderingen voor softwareleveranciers

Door het werken met KIK-V moeten alle betrokken partijen hun gegevensmanagement anders organiseren. Ze moeten ervoor zorgen dat informatie zoveel mogelijk vanuit de bron geautomatiseerd, veilig en volgens afspraak wordt uitgewisseld.

Rol van softwareleveranciers

Als softwareleverancier speelt u een belangrijke rol om dit mogelijk te maken, zoals het aanbieden van export- en koppelfunctionaliteiten in procesapplicaties. Daarnaast kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van volgende instapniveaus, en aan de realisatie van een technische voorziening bij zorgaanbieders waarmee ketenpartijen de gegevens geautomatiseerd en veilig kunnen raadplegen.

Softwareleveranciers en dienstverleners die applicaties ondersteunen, hebben veel kennis over de manier waarop zorgaanbieders software en toepassingen gebruiken. Ook weten zij hoe het gegevensmanagement is georganiseerd. Deze expertise is nodig om zorgaanbieders te ondersteunen bij de implementatie van KIK-V. Daarom zijn softwareleveranciers betrokken bij KIK-V.

U kunt als softwareleverancier deelnemen aan technische pilots, aan de doorontwikkeling van de modelgegevensset en in het implementatieaanbod. Er vindt regelmatig een KIK-V-softwareleveranciersoverleg plaats.

Wilt u meer weten over KIK-V, uitgenodigd worden voor het KIK-V-softwareleveranciersoverleg of actief meewerken aan de technische oplossingen van KIK-V? Meld u dan aan via infokikv@zinl.nl.