Zorgaanbieders aan het woord

Tamara Pieterse, Zorgbalans

Zorgbalans neemt deel aan KIK-V. Tamara vertelt wat de implementatie van KIK-V betekent voor de organisatie.

Wat op korte termijn bereikt is met het programma KIK-V is het draagvlak onder alle partijen rondom het programma KIK-V. En dat dit de manier is waarop je met elkaar informatie wilt gaan delen en volgens welk model of welk systeem je dat gaat doen. Daarmee zijn we ook gekomen tot een set van afspraken voor de basisveiligheid en de personeelssamenstelling.

Wat dat op langere termijn moet opleveren is dat straks iedere zorgaanbieder een brievenbus aan de voordeur heeft en dat de zorgaanbieder daar zijn informatie neerzet. En dat op basis van de set van afspraken andere partijen daar de informatie die zij nodig hebben uit kunnen halen volgens eenduidige definities en volgens hetzelfde peilmoment.

Dat is een hele mooie opbrengst want dat draagt bij aan eenduidigheid, aan betere kwaliteit en aan lagere administratieve lasten.

En in dit filmpje vertelt Tamara Pieterse over de zelfscan van KIK-V:

Wat het voor zorgaanbieders betekent, en ik denk dat we daar ook met de proefimplementaties tegenaan gaan lopen, is dat er organisaties op een verschillend ontwikkelingsniveau zijn. De een heeft alles gedigitaliseerd en een ander zal nog veel meer handmatige tellingen doen. Dus dat zijn grote verschillen.

Daarnaast werken zorgaanbieders in verschillende systemen dus dat maakt ook de implementatie best wat lastiger. Dat zal vast nog wel wat voorbereidingstijd vragen. Voor zorgkantoren maar ook voor andere partijen die informatie opvragen bij zorgaanbieders, betekent het dat je ze veel meer met elkaar moet afstemmen: welke informatie wil je dan ook afvragen? Heeft een ander dat al niet een keer uitgevraagd? Wat was toen het peilmoment? Wat was de definitie?

Dus je zult in die keten veel meer met elkaar moeten gaan kijken: welke informatie wordt dan gevraagd? Welke informatie is er al en kan ik daar ook mijn vraag mee beantwoorden en welke nieuwe uitvraag ga ik doen?

Jan Megens van Zorgverzekeraars Nederland over KIK-V als bakermat voor andere sectoren

“KIK-V start nu met de V&V-sector, maar het kan niet zo zijn dat we dit alleen maar doen voor de verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg springt nu in het oog, door allerlei kwaliteitsissues uit het verleden en de noodzaak om meer informatie te krijgen. Maar dit geldt ook voor de gehandicaptenzorg. En sterker nog: ook voor de cure-sector. Ook die kan meer voordelen halen met het eenduidig en eenmalig vastleggen aan de bron en van daaruit gaan redeneren en informatie delen en ophalen. KIK-V is een bakermattraject. Dit gaat de positie van de gezondheidszorg enorm verbeteren in de toekomst.”

Lees ook het nieuwsbericht over de zorgaanbieders die al gestart zijn met de implementatie van KIK-V: Koplopers implementatie KIK-V zijn van start.