Inhoudelijke implementatie

Binnen het programma KIK-V is de implementatie bij zorgaanbieders ingedeeld in zes ‘fasen’. Iedere zorgaanbieder doorloopt deze fasen om te komen tot een datastation dat in staat is om automatisch data uit te wisselen met een ketenpartij.

Vergroot afbeelding Op het plaatje zie je in stroomschema de  verschillende fases die voor komen in de KIK-V implementatie in verschillende kleuren weergegeven. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke implementatie fase en de technische implementatie fase
Beeld: ©KIK-V
Schematische weergave van de verschillende implementatie fases van KIK-V

De implementatietrajecten

We maken in de implementatie onderscheid tussen twee soorten implementatietrajecten:

  • Inhoudelijk implementatietraject (Fase 1&2): In dit traject gaat een zorgaanbieder aan de slag met het verbeteren van de gegevenshuishouding in de organisatie. Datagedreven werken staat hierin centraal. Vanuit de fasen geredeneerd is dit traject de voorbereiding op de technische implementatie. 
     
  • Technisch implementatietraject (Fase 3 t/m 6): In dit traject gaan zorgaanbieders aan de slag met het implementeren van de technische oplossing, met andere woorden: het realiseren van een datastation.

Fase 1: Voorbereiden en analyseren

Wanneer een zorgaanbieder na de kennismaking en het invullen van de zelfscan kiest om te gaan werken met KIK-V start de werkelijke inhoudelijke implementatie met fase 1. Deze fase bestaat uit drie stappen: (1) het uitvoeren van een gap-analyse, (2) het dichten van de gevonden gaps en (3) het aanpassen van de (primaire) processen. Middels de gap-analyse krijgt een zorgaanbieder zicht op de locatie van gegevens uit de modelgegevensset in de eigen bronsystemen. Het resultaat van de gap-analyse is een overzicht van gegevens die wel en niet in de bronsystemen geregistreerd worden. Gegevens die niet uit de bronsystemen zijn te ontsluiten noemen we een gap. In overleg met de implementatieadviseur kijkt de zorgaanbieder hoe deze gaps te dichten zijn. Dit bepaalt de impact van KIK-V op de interne processen en geeft inzicht welk intern verandertraject benodigd is.

Fase 2: Verankeren KIK-V Methodiek

De tweede fase van de inhoudelijke implementatie is het berekenen van de indicatoren en het aanleveren van deze via het, bij de zorgaanbieder op dat moment, bestaande portaal. Het berekenen van indicatoren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van een rekentool als Excel, een BI-tool of voor het Uitwisselprofiel Zorginstituut – ODB middels de beschikbare invultools.

Benieuwd hoe een zorgaanbieder de Inhoudelijke Implementatie heeft doorlopen? Lees hier meer!