Starten met KIK-V

Starten met KIK-V kan op elk moment! Zorgaanbieders krijgen een persoonlijk aanspreekpunt en kunnen profiteren van de ervaring die inmiddels is opgedaan met meer dan zestig zorgaanbieders. Het maakt niet uit hoe ver een organisatie is met digitaliseren: alle zorgaanbieders kunnen meedoen.

Waarom nu starten met KIK-V?

KIK-V biedt nu ondersteuning om op een bij de organisatie passende manier stappen te zetten op het gebied van datagedreven werken en bij de opgave om onderbouwd en consequent indicatoren te kunnen berekenen op basis van brongegevens vastgelegd bij de zorgaanbieder. Door te starten met de inhoudelijke implementatie breng je je data op orde en wordt de datakwaliteit verbeterd. De opstap naar technisch implementeren wordt eenvoudiger en minder intensief op het moment dat de inhoudelijke implementatie succesvol is doorlopen. Op dit moment zijn er vier uitwisselprofielen gereed (IGJ, NZa, Zorgkantoren, ODB) en meerdere in ontwikkeling. Tevens sluit KIK-V aan op landelijke ontwikkelingen en wordt KIK-V genoemd in het WOZO akkoord. 

Hoe kan ik starten met KIK-V?

De eerste stap die zorgaanbieders kunnen zetten is het invullen van de zelfscan. De KIK-V zelfscan is een instrument voor zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in KIK-V. De zelfscan geeft inzicht in de toegevoegde waarde van KIK-V en de huidige informatiseringsgraad van een zorgorganisatie. Bovendien geeft de zelfscan inzicht in hoe de afsprakenset KIK-V geïmplementeerd kan worden in de processen en systemen van de organisatie. 

Na het uitvoeren van de zelfscan ontvangt een zorgaanbieder een startdocument. Dit startdocument geeft inzicht in de verwachte impact van de implementatie en maakt duidelijk wat KIK-V voor de zorgaanbieder oplevert. Ook geeft het startdocument richting voor zorgaanbieders die willen samenwerken in de implementatie. De adviseur implementatie van KIK-V kan hierbij optreden als ‘matchmaker’.  

Ben je benieuwd wat starten met KIK-V voor jouw organisatie op dit moment betekent? Meld je dan aan voor een van onze online informatiebijeenkomsten.