Nulmeting verpleeghuizen

KIK-V onderzocht hoe verpleeghuizen op dit moment hun kwaliteitsinformatie aanleveren. De resultaten staan in dit bevindingendocument.

‘Bevindingendocument nulmeting’ toont hoe verpleeghuizen hun kwaliteitsinformatie aanleveren

Het doel van KIK-V is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en meer hergebruik van informatie. Om deze processen te kunnen verbeteren is kennis van de huidige werkwijze van verpleeghuizen essentieel. Op basis van gesprekken met zorgaanbieders heeft KIK-V een ‘nulmeting’ uitgevoerd. Een bundeling van de bevindingen uit dit onderzoek staan in het ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’.

Gesprekken nulmeting

Om inzicht te krijgen in de huidige werkwijze van verpleeghuizen hebben medewerkers van KIK-V van maart tot december 2019 gesprekken gevoerd met 24 zorgaanbieders. Daarbij is onder meer gesproken over welke handelingen zij verrichten, welke afdelingen en medewerkers erbij betrokken zijn, met welke systemen ze werken, welke keuzes ze maken en waarom. Ook is gevraagd in welke mate de zorgaanbieders administratieve lasten ervaren bij het verzamelen en aanleveren van de gegevens.

KIK-V Oudere mevrouw doet mee met oefeningen in verpleeghuis

Aanbevelingen

De bevindingen uit deze gesprekken zijn gebundeld in het ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’. Naast een weerslag van deze nulmeting, bevat het document ook de aanbevelingen die zorgaanbieders en andere ketenpartijen hebben opgesteld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in december vorig jaar. Deze informatie kan KIK-V gebruiken om samen met de deelnemende ketenpartijen een afsprakenset op te stellen waarmee de informatie-uitwisseling rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeterd gaat worden.