Mienskip: de kracht van regionale samenwerking in Friesland

In een tijd waarin dubbele vergrijzing de zorgsector uitdaagt , wordt de noodzaak voor innovatieve oplossingen steeds duidelijker. Kwadrantgroep, een vooraanstaande speler in de Friese VVT-zorg, heeft in samenwerking met andere regionale zorgorganisaties een ambitieus samenwerkingsverband opgezet dat gericht is op effectieve data-uitwisseling. Een delegatie van het ministerie van VWS bracht recent een bezoek. 

Kwadrant VWS werkbezoek

De Friese aanpak is gebaseerd op de 'Mienskip' gedachte, een uniek Fries concept dat gemeenschapszin en collectieve verantwoordelijkheid omvat. Deze filosofie is de drijvende kracht achter de regionale samenwerking tussen Kwadrantgroep en Friese zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, VVT-organisaties en huisartspraktijken. Gezamenlijk zetten zij zich in voor vier doelen uit het IZA: digitale gegevensuitwisseling, patiëntentoegang, hybride zorgmodellen en het secundair gebruik van data. Door het gebruik van een gestandaardiseerde dataset en het hergebruik van eenmalig geregistreerde gegevens kunnen meerdere vragen efficiënt worden beantwoord, wat tijd bespaart en de focus op patiëntenzorg vergroot.    

Tijdens het bezoek stond centraal hoe de Friese zorgaanbieders in samenwerking uitvoering geven aan de digitaliseringsdoelenstellingen uit het IZA. Harmen Epema, projectmanager BI bij Kwadrant, en Sytse Jan Geertsma, programmamanager samenwerkingsverband Friesland, presenteerden onder andere de Friese ambitie op het gebied van secundair datagebruik baseren zich hierbij op de handreiking Inzicht-KIK-V beschreven aanpak. Binnen de Friese samenwerking committeren zorgaanbieders zich om stappen te zetten op weg naar het gezamenlijke perspectief. 

De rol van KIK-V

Het KIK-V programma speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Het programma, zo legde Harmen uit, beoogt niet alleen om secundaire data te beheren, maar helpt ook om interne data binnen organisaties op orde te brengen en informatiestandaarden te implementeren. “Dit maakt betrouwbare vergelijkingen en benchmarking met andere organisaties in de regio mogelijk. De ambitie reikt verder dan de huidige samenwerkingsverbanden; het streven is om de KIK-V datastations te gebruiken voor informatie-uitwisselingen in andere contexten zoals onderzoek, toetsing en samenwerking.” Dit zal niet alleen de informatie-uitwisseling binnen de huidige contexten verbeteren, maar ook een stevige basis leggen voor toekomstige samenwerking, ook na de afronding van het KIK-V programma.

Flexibiliteit

Een belangrijk aspect van de regionale aanpak is flexibiliteit; door het trekkers-volgers principe kunnen organisaties deelnemen op een manier die past bij hun capaciteiten en behoeften. Een voorbeeld van deze aanpak is de rol van de informatiemanager van Kwadrantgroep, die kleinere organisaties ondersteunt bij de implementatie van KIK-V. Deze aanpak zorgt ervoor dat elke organisatie, ongeacht haar grootte of middelen, kan profiteren van de voordelen van gestandaardiseerde data-uitwisseling, terwijl ze hun unieke visie en cultuur behouden.

Uitdagingen

Technische uitdagingen zitten er op het gebied van een regionaal dataplatform. Hiervoor onderzoekt Kwadantgroep samen met DaaS-leverancier* NLCOM de mogelijkheden voor een regionaal dataplatform om de data regionaal te beheren.

Inspirerend voorbeeld

Het bezoek van de delegatie van VWS, bestaande uit  Michiel Geschiere (Directeur Langdurige Zorg), Wendy Hazebroek (Senior Beleidsadviseur TEG), Rick Hagelstein (Teamcoördinator TEG) en Suzan Orlebeke (MT-lid LZ) onderstreepte het belang van eenheid van taal, gestructureerde gegevensuitwisseling en de samenwerking met alle partijen, waaronder zorgorganisaties, overheden en leveranciers. Het initiatief van Kwadrantgroep in Friesland wordt beschouwd als een inspirerend voorbeeld van hoe regionale samenwerking, versterkt door technologische innovatie, de weg kan banen voor een toekomstbestendige zorgsector.

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg