Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Nieuwsbrief KIK-V november 2023 | nummer 11

Welkom in de nieuwsbrief van KIK-V! In deze nieuwsbrief lees je meer over hoe de programma's KIK-V, eOverdracht en Actieprogramma iWlz samen goede gegevensuitwisseling voor passende langdurige zorg bevorderen. Daarnaast lees je dat het binnenkort mogelijk is om de kwaliteits- en bedrijfsvoeringsgegevens verpleeghuiszorg over het verslagjaar 2023 aan te leveren via de KIK-Starter. Ook vind je de data terug voor de eerstvolgende (informatie)bijeenkomsten in het nieuwe jaar. 

Bouwen aan het netwerkperspectief

KIK-V, samen met programma's zoals eOverdracht en het Actieprogramma iWlz, bevordert goede gegevensuitwisseling voor passende langdurige zorg. Deze programma’s ondersteunen het netwerkperspectief, waarin centraal staat dat gegevens éénmalig worden vastgelegd en vervolgens meervoudig gebruikt kunnen worden. Deze inspanningen zijn in lijn met nationale strategieën en wetgeving, waaronder het Integrale Zorgakkoord en de nieuwe wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 
Gezamenlijk streven we naar een toekomst waarin cliënten meer inzicht hebben, professionals over betrouwbare informatie beschikken en organisaties gegevens effectief kunnen gebruiken voor leren en verbeteren. 

Bouwen aan het netwerkperspectief: goede gegevens voor goede langdurige zorg

Illustratie IZO samenhang
Beeld: Michel Henry

Nieuwe data bijeenkomsten KIK-V in 2024

Geïnteresseerd in starten met KIK-V? Klaar voor de eerste stappen in de inhoudelijke implementatie? Of al klaar voor de technische implementatie? Reserveer alvast onderstaande data in je agenda!

Informatiebijeenkomst 
16 januari 2024

Informatiebijeenkomst Maatwerk    
30 januari 2024

Inhoudelijke implementatie
6 februari 2024

informatiebijeenkomst nov