Handreiking 'Starten met KIK-V'

Deze handreiking is geschreven voor zorgaanbieders in de verpleeghuissector, die met KIK-V aan de slag gaan. De handreiking helpt bij de implementatie van de afsprakenset KIK-V en biedt praktische handvatten en tools, zodat u zelfstandig de implementatie in uw organisatie kunt uitvoeren.