Zorgaanbieders ruimere keuze uit DaaS-leveranciers KIK-V

Axians en Open Circle Solutions (OCS) hebben samen gekozen om een Datastation as Service te ontwikkelen en zijn daarmee de vierde DaaS-leverancier voor het programma KIK-V. Het datastation is een essentiële schakel in de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en ketenpartijen, zoals Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ruimere keus DaaS-leveranciers

Axians en OCS gaan een overeenkomst aan, met als doel continuïteit te bieden voor zorgaanbieders die aan de slag gaan met KIK-V. Axians helpt met de implementatie van een datastation dat moet zorgen voor de geautomatiseerde afstemming en uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en ketenpartijen. Naast de combi Axians/OCS hebben NLCom, Bince en SDB-Groep een datastation ontwikkeld.

Voor zorgaanbieders betekent dit dat er meer te kiezen valt en de markt voor datastations zich ontwikkelt. Ook is er voor zorgaanbieders hiermee meer expertise beschikbaar om hen te ondersteunen in de te zetten stappen naar geautomatiseerde uitwisseling van gegevens volgens de werkwijze van KIK-V.   

Schakel tussen zorgaanbieder en data-afnemer

Het datastation is de schakel tussen het eigen IT-systeem van de zorgaanbieder en het systeem van de afnemer van data. Gegevens in het datastation zijn voor alle zorgaanbieders in hetzelfde formaat opgeslagen, ongeacht het bronsysteem. Het voordeel van het datastation is dat er minimale aanpassingen nodig zijn in de IT-omgeving. DaaS combineert het beste van de cloud met uitstekende service en monitoring om 24/7 beschikbaarheid te garanderen.