Op naar een innovatief 2024 met KIK-V

Het einde van het jaar nadert en bij KIK-V kijken we terug op een jaar vol belangrijke mijlpalen die we door gezamenlijke inspanningen hebben bereikt. In mei hebben de Ketenpartijen in de verpleeghuissector hun ambitie om alle reguliere informatie-uitvragen binnen de sector via de KIK-V werkwijze te laten verlopen, geconcretiseerd in een Manifest. Deze gezamenlijke ambitie om meer datagedreven te werken en administratieve lasten te verminderen, vormt een krachtig streven voor de toekomst.
 

Een hoogtepunt dit jaar was de succesvolle totstandkoming van de eerste gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en afnemende partijen via de KIK-Starter. Daarnaast hebben we nieuwe versies van het Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg en het Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling opgeleverd. Ook is de pilot financiële ontologie succesvol is afgerond. En we hebben gekeken of de werkwijze van KIK-V breder toepasbaar is buiten de verpleeghuissector, dat smaakt naar meer!  In 2023 hebben vier DaaS-leveranciers zorgaanbieders ondersteund bij de technische implementatie van KIK-V in hun organisatie.

2024

Ook 2024 belooft een jaar te worden met veel mooie ontwikkelingen. Zo zal de pilot voor het toetsen van het Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek van start gaan, een veelbelovende stap voorwaarts. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe Kwaliteitskompas, wat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verder zal stimuleren. De ontwikkeling om de uitvraag van het jaarverslag zorg te vatten in een uitwisselprofiel gaan van start, wat verdere verbeteringen in de digitale gegevensuitwisseling betekent.

Een veelbelovende ontwikkeling is de aanlevering van de indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg aan het Zorginstituut via de KIK-Starter dat komend jaar mogelijk is. Tot slot werken we aan een update van het Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek op basis van de evaluatie van het gebruik van de huidige versie door IGJ het afgelopen jaar, wat zal bijdragen aan een nog betere afstemming voorafgaand aan het inspectiebezoek.

Met deze veelbelovende vooruitzichten en de successen van het afgelopen jaar kijken we vol vertrouwen uit naar een innovatief 2024! Een nieuw jaar waarin we opnieuw volop blijven samenwerken binnen de keten. Fijne feestdagen gewenst!