Informatie en interactie: een uitgebreide terugblik op ''Doe mee met KIK-V’’

Wat is KIK-V? Met deze openingsvraag zet projectleider implementatie Josien de Reuver de ruim 120 deelnemers aan de live bijeenkomst ''Doe mee met KIK-V''op 28 mei, direct aan het denken. Ruim de helft van de aanwezigen weet dat KIK-V zowel gericht is op het maken van afspraken over gegevensuitwisseling, als het eenvoudig delen van data, áls het zetten van stappen naar toekomstbestendige zorg. Deze prikkelende opening zet de toon voor een middag vol informatie en interactie.

Vergroot afbeelding Op de foto zie je drie mensen staan die met elkaar in gesprek zijn op de live bijeenkomst en lachen.
Beeld: ©Studio Esmee
Foto op de bijeenkomst ''Doe mee met KIK-V''

Datagedreven werken

De middag begint met een plenaire dialoog met Suzan Orlebeke, manager Langdurige Zorg bij VWS en Monique Verheij, teammanager Incidententoezicht Verpleging en Verzorging bij IGJ. Suzan Orlebeke benadrukt dat de KIK-V werkwijze naadloos aansluit op de nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Een van de vuistregels daarin is dat data, bijvoorbeeld de feitelijke gegevens over een organisatie, met minimale lasten beschikbaar moeten zijn voor hergebruik. Om de data goed uit te kunnen wisselen met overheidspartijen, is het belangrijk dat de kwaliteit van data hoog is. Datagedreven werken via KIK-V zorgt voor goede, automatisch berekende data, die ook automatisch uitgewisseld kunnen worden met overheidspartijen.

KIK-scan

Tijdens de deelsessies worden uiteenlopende praktijkvoorbeelden toegelicht. Zo namen Merijn van Zuijdam, informatie architect bij Attent Zorg en Behandeling, en René Houwen, KIK-V projectleider data & techniek, de zaal mee langs de eerste stappen van KIK-V implementatie: de gap-analyse of de KIK-scan. Merijn toont aan dat het een fikse klus is om interne data te lokaliseren die nodig is om informatievragen van overheidspartijen te beantwoorden.
Merijn en René staan daarom uitgebreid stil bij de voordelen van de KIK-scan: een instrument dat helpt bij het automatisch vinden en analyseren van data. Een must, zo bleek uit de presentatie. Merijn benadrukt in zijn verhaal het belang van methodisch werken, omdat dit de beschikbaarheid en kwaliteit van data gunstig beïnvloedt. De KIK-scan kan in korte tijd informatie genereren waar nu heel veel werkuren in gaan zitten.

Autonomie en eigenaarschap

In een andere sessie licht Bastiaan van Houselt, manager Finance & Control bij Zorggroep Apeldoorn, toe hoe KIK-V aansluit bij de visie van zijn organisatie op data. Behalve dat de methode helpt om datakwaliteit te verbeteren, versterkt het programma de mogelijkheid om de organisatie met behulp van data te sturen. Volgens Bastiaan versterken deze goede data ook de autonomie van en de samenwerking tussen medewerkers. Bastiaan vertelt vervolgens dat hij vanuit KIK-V gaat kijken naar indicatoren die van belang zijn voor kostprijsonderzoek, een onderzoek dat met enige regelmaat wordt uitgevoerd door de NZa. Ook gaat Bastiaan met de zaal in gesprek over de prikkelende stelling dat KIK-V een door cijfers beheerste beoordelingscultuur teweeg zou brengen. Dit wordt ontkracht doordat de zaal unaniem stelt dat het gesprek over de achtergrond of de oorsprong van de cijfers centraal moet staan. “Er zijn altijd meerdere kanten”, stelt Bastiaan. Hij adviseert alle aanwezigen om af en toe zelf mee te werken in de zorg, “zodat je de verschillende invalshoeken niet uit het oog verliest” en weet waar de cijfers vandaan komen.  

Maatwerk

Rian van Dinter-Dimmendaal, adviseur beleid en kwaliteit bij Zorggroep Sint Maarten, geeft een inkijkje in het proces dat haar organisatie heeft doorlopen bij het starten met datagedreven werken. Zo is er een datastation geïnstalleerd. De installatie van dit datastation vraagt volgens Rian om een tijdsinvestering waar iedereen van tevoren bij stil moet staan. “Maar’, zo onderstreept ze, “deze investering betaalt zich op den duur uit als de gegevens automatisch aangeleverd worden.’’ KIK-V adviseur Lisette voegt hieraan toe dat het Programma KIK-V op dit moment veel ondersteuning biedt als een zorgorganisatie start met de implementatie.

Verbonden silo’s

Jerry Fortuin, programmamanager van de vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek (VDZA), staat in zijn presentatie stil bij het federatief lerend netwerk dat domein overstijgende gegevensuitwisseling faciliteert. Data die vanuit verschillende zorgsectoren verbonden zijn, geven volgens Jerry helder inzicht in de status van de zorg. Daartoe is het nodig dat de gegevens de juiste structuur en een uniforme betekenis hebben. Datagedreven werken volgens KIK-V zorgt onder meer voor die beweging.

Uitwisselprofielen

Afsluitend geeft Margerethe Neijssel, senior adviseur bij KIK-V, een toelichting op de uitwisselprofielen. Ze legt uit hoe ketenpartijen samenwerken om informatiebehoeften af te stemmen en afspraken vast te leggen in uitwisselprofielen. Deze profielen bieden transparantie en voorspelbaarheid door duidelijkheid te geven over wat, wanneer en waarom gegevens worden uitgevraagd.

Momenteel zijn er vijf uitwisselprofielen beschikbaar op het publicatieplatform waarvan drie volledig gepubliceerd en klaar voor implementatie. Ten eerste, voor het Zorginstituut het uitwisselprofiel Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg. Ten tweede het uitwisselprofiel van de IGJ voor de voorbereiding van inspectiebezoeken. En ten derde voor Zorgkantoren het uitwisselprofiel inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling. Ook zijn er nog niet gepubliceerde profielen gereed en nieuwe profielen in ontwikkeling.

Ervaringen uitwisselen

Op de informatiemarkt kunnen deelnemers netwerken en ervaringen uitwisselen. Naast bekende DaaS-leveranciers als Bince, SDB, NLcom en Axians en Visma, presenteren ZilliZ en Data Delta (voorheen Esculine) zich als nieuwe partijen die zorgorganisaties kunnen ondersteunen bij de automatische uitwisseling van gegevens.

Na afloop reageert Inge van Hoof, manager Zorg Woonzorg Hapertse Kluis, enthousiast op de bijeenkomst.

“Ik heb na deze middag een beter beeld van de koppelingen die KIK-V kan maken tussen de organisaties en de instanties die informatie opvragen. Het was leuk om het enthousiasme rondom KIK-V te zien en te proeven! Het is echt een mooi concept, wat hopelijk op de verschillende besproken gebieden iets kan betekenen.”