Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Nieuwsbrief KIK-V april 2022 | nummer 2

Welkom in de tweede editie van de nieuwsbrief KIK-V in 2022! In deze nieuwsbrief vind je onder meer een artikel over de themabijeenkomst op 17 maart, waar alle ketenpartijen samenkwamen om de volgende fase van KIK-V vorm te geven. Ook vind je in deze nieuwsbrief de link naar de vernieuwde handleiding én naar de invultools die het aanleveren van kwaliteitsindicatoren makkelijker gaan maken. Daarnaast attenderen we je op de aanstaande KIK-V bijeenkomsten.

Vragen? Stel ze via ons contactformulier

Themabijeenkomst geeft richting aan nieuwe fase KIK-V

De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg staan met elkaar voor een nieuwe fase: het is nodig dat er een aanscherping plaatsvindt in de doelen van het programma KIK-V om de implementatie van KIK-V een extra impuls te kunnen geven. Tijdens een themabijeenkomst op 17 maart hebben de ketenpartijen met elkaar een richting uitgezet en zijn er vervolgafspraken gemaakt om te komen tot het uitvoeren van de doelen.

Lees hier het volledige artikel:

Themabijeenkomst KIK-V geeft richting aan de volgende fase

Themabijeenkomst 17 maart
Beeld: ©Beeldredaktie / Herbert Wiggerman

Invultool KIK-V maakt einde aan gepuzzel rond aanlevering kwaliteitsindicatoren

Voor veel zorgaanbieders is het aanleveren van kwaliteitsgegevens voor het ODB (Openbaar Databestand) altijd een behoorlijk gepuzzel. Welke gegevens heb ik nodig, waar staan ze en hoe bereken ik de indicatoren die ik moet aanleveren bij DESAN? Met de Invultool KIK-V krijg je meer grip op de berekening en aanlevering van kwaliteitsgegevens.

Lees hier het volledige artikel:

Invultool KIK-V maakt einde aan gepuzzel rond aanlevering kwaliteitsindicatoren

Invultool kwaliteitsindicatoren

Download de vernieuwde handreiking

De handreiking Starten met KIK-V is vernieuwd. Ervaring, kennis en tools die het afgelopen jaar zijn opgedaan en ontwikkeld, zijn in de nieuwe versie verwerkt. Organisaties kunnen het handboek zelfstandig gebruiken. Het vormt ook onderdeel van de ondersteuning die door KIK-V wordt geboden, bijvoorbeeld in de kennissessies.

Download de vernieuwde handreiking hier:

Vernieuwde handreiking Starten met KIK-V

Vernieuwde handreiking 'Starten met KIK-V'

Meld je aan voor de kennissessies

Op 11 april vindt een startbijeenkomst voor een nieuwe reeks kennisessies plaats. Tijdens deze kennissessies helpen wij zorgaanbieders bij de implementatie van de Afsprakenset KIK-V. Meld je hier aan:

Startbijeenkomst kennissessies voor zorgaanbieders

Analistenspreekuur

Ook komt er weer een Analistenspreekuur aan! Op 12 mei kun je online binnenlopen om je vragen te stellen aan de KIK-V business analisten. Het spreekuur Dit gaat om specifieke technische vragen van zorgaanbieders die al gestart zijn met KIK-V en ambitie hebben om in te stappen op instapniveau 2.

Bij aanmelding ontvang je de link naar het spreekuur:

KIK-V analistenspreekuur