Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Nieuwsbrief KIK-V december 2023 | nummer 12

Welkom in de nieuwsbrief van KIK-V! In deze nieuwsbrief lees je meer over de verkenningsonderzoeken die zijn uitgevoerd naar de bredere toepasbaarheid van KIK-V buiten de verpleeghuissector. Ook lees je over de technische demonstratie van de KIK-V werkwijze bij Zorggroep Apeldoorn in samenwerking met Bince. Daarnaast blikken we terug op de mijlpalen van KIK-V in 2023 en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Verkenningen GGZ, GHZ en VVT: opmaat naar toekomstgerichte perspectieven

Recente verkennende onderzoeken naar de toepasbaarheid van KIK-V bieden veelbelovende uitbreidingsmogelijkheden naar de gehele VVT-sector, de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenningen, uitgevoerd in 2022-2023, tonen aan dat er breed gedragen steun is voor de principes en werkwijze van KIK-V binnen deze zorgsectoren.

Verkenningen GGZ, GHZ en VVT: opmaat naar toekomstgerichte perspectieven

Verkenningen
Beeld: Michel Henry

Zorggroep Apeldoorn en Bince demonstreren KIK-V werkwijze

Zorggroep Apeldoorn organiseerde eind november samen met Data-as-a-Service (DaaS)* leverancier Bince een demonstratie van de werking van het datastation. Deze demonstratie, bijgewoond door vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, toonde aan hoe de KIK-V werkwijze bijdraagt aan efficiëntere beantwoording van meerdere gegevensuitvragen. Een aanzienlijke stap voorwaarts in het stroomlijnen van data-uitwisseling in de zorgsector.

Zorggroep Apeldoorn en Bince demonstreren KIK-V werkwijze

zga

Terugblik op een succesvol 2023 & vooruitzichten voor een innovatief 2024 bij KIK-V

Het einde van het jaar nadert en bij KIK-V kijken we terug op een jaar vol belangrijke mijlpalen die we door gezamenlijke inspanningen hebben bereikt. Ook blikken we vooruit op de veelbelovende ontwikkelingen in 2024.

Op naar een innovatief 2024 met KIK-V

Op naar 2024

Informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V'

Binnen het programma KIK-V zijn we volop bezig met het effectiever en efficiënter maken van gegevensuitwisseling in de keten. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Starten met KIK-V’ vertellen adviseurs van KIK-V meer over wat het programma betekent voor zorgaanbieders en welke implementatiemogelijkheden er zijn. 

Inschrijven kan via onderstaande link!

Informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V'

informatiebijeenkomst