Je ziet een jonge vrouw en oudere dame samen kijken naar een telefoon. Ze lachen. De jonge dame helpt de oudere dame waarschijnlijk met haar telefoon.
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Nieuwsbrief KIK-V januari 2024 | nummer 1

Welkom in de eerste KIK-V nieuwsbrief van het nieuwe jaar! In deze nieuwsbrief lees je meer over het werkbezoek van VWS aan Kwadrantgroep en hun geheim achter de regionale samenwerking in Friesland. Daarnaast lees je over de meest recente aanpassingen aan de uitwisselprofielen Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg en Zorgkantoren Inkoopondersteuning en Beleidsontwikkeling. 

Mienskip: De kracht van regionale samenwerking in Friesland

In een tijd waarin dubbele vergrijzing de zorgsector uitdaagt , wordt de noodzaak voor innovatieve oplossingen steeds duidelijker. Kwadrantgroep, een vooraanstaande speler in de Friese VVT-zorg, heeft in samenwerking met andere regionale zorgorganisaties een ambitieus samenwerkingsverband opgezet dat gericht is op effectieve data-uitwisseling. Een delegatie van het ministerie van VWS bracht recent een bezoek. 

Mienskip: de kracht van regionale samenwerking in Friesland

Kwadrant VWS werkbezoek

Wijzigingen in uitwisselprofielen

Periodiek worden wijzigingen doorgevoerd in KIK-V documentatie. Zo worden bijvoorbeeld wijzigingen in uitwisselprofielen en KIK-V afspraken beschreven, zodat duidelijk is wat de impact van de wijzigingen is. 

Voor DaaS-leveranciers en technisch-geïnteresseerden vind je hier een technische beschrijving van de wijzigingen (in de vorm van de releasenotes).

Voor zorgaanbieders staan op de website tabellen met de belangrijkste wijzigingen per uitwisselprofiel. De tabellen geven in één oogopslag inzicht in de wijzigingen en de impact ervan. De belangrijkste wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het datastation. 
 
Nuttige links: 
Wijzigingen worden beschreven op het publicatieplatform KIK-V Publicatieplatform (kik-v-publicatieplatform.nl).
Op kik-v.nl staat meer informatie over de wijzigingen in de meest recente release.

Wijzigingen in uitwisselprofielen

Wijzigingen UWP's

Informatiebijeenkomst 'Inhoudelijk implementeren'

Heb jij als zorgaanbieder besloten om te starten met de implementatie van KIK-V, meld je dan aan voor de eerste werksessie inhoudelijk implementeren!

Bijeenkomst 'Inhoudelijk implementeren'

Inhoudelijke implementatie 6 feb

Netwerkmodel in de Achterhoek: eenmalig registreren voor meervoudig gebruik

In diverse regio’s geven zorgpartijen vorm aan het netwerkperspectief, met als doel om zorggegevens eenmalig te registreren en vervolgens voor meerdere doeleinden te gebruiken. Een van die regio’s is de Achterhoek. Jerry Fortuin (Achterhoek), Joost Wagenaar (InZicht) en Joost Wildenberg (KIK-V) zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in deze regio. Joost Wagenaar en Joost Wildenberg vertelden erover bij Platform IZO.

IZO Netwerkperspectief in de Achterhoek

IZO: artikel achterhoek